Perindustrian dan Perdagangan

Undang-Undang 

  1. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  2. 03  Tahun 2014 tentang Perindustrian
  3. 05 Tahun 1984: Perindustrian